قیمت دستگاه حضور غیاب

قیمت دستگاه حضور غیاب

قیمت دستگاه حضور غیاب

Blog Articleیکی از مهمترین عوامل منابع انسانی که نیازمند محاسبه دقیق بوده و ذهن مدیران را درگیر کرده ، سیستم حقوق و دستمزد است. پیاده سازی انواع نظام های مدیریت ، امتیاز بانکی و طبقه بندی مشاغل نیازمند تولید و ارائه گزارشات به سازمان ها می باشد.

کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید تا کاتالوگ را به ایمیلتان ارسال کنیم

بی نیاز از نصب وامکان استفاده به صورت رومیزی دارای قابلیت اثر انگشت دارای قابلیت کد خوان

دستگاه کنترل تردد تگ خوان کارکردی ساده تر دارد. به این ترتیب که یک تگ مانند برچسبی کوچک بر روی شیشه اتومبیل قرار می گیرد. دستگاه تگ خوان با خواندن این تگ، مسیر را باز می کند.

آیا محدودیتی برای تعریف قوانین در نرم افزار حضور و غیاب آرین سیستم وجود دارد؟

امکان تعریف ساعات ناهار و اینجا نماز جهت کسر از ساعات کارکرد خالص

نکته قابل توجه اینکه برخی از انواع دستگاه کنترل تردد دارای چند ویژگی هستند و می توانند همزمان دارای قابلیت کارت خوان، تشخیص چهره و یا تشخیص اثر انگشت نیز باشند.}

Report this page